เลือกแผนประกันภัยที่ใช่

24 Hours Worldwide Emergency Treatment
24 Hours Worldwide
Emergency Treatment

Your Choice of
24 Hours Worldwide
Emergency Treatment

Substandard Risks Considered
Substandard
Risks Considered

Substandard
Risks Considered

Your Choice of Discount Options
Your Choice of
Discount Options

Your Choice of
Discount Options

หากอายุเกิน 75 ปี กรุณาติดต่อคอลเซนเตอร์: 02-401-9189

แผนความคุ้มครอง

ราคานี้เป็นราคาแบบคาดคะเนเท่านั้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานะสุขภาพปัจจุบันของท่านและสภาวะสุขภาพที่มีอยู่ก่อนหน้า

ท่านสามารถใช้ตัวกรองด้านล่างเพื่อค้นหาแผนความคุ้มครองที่ใช่ได้เพียงปลายนิ้ว

สามารถเลือกวีซ่าได้เพียงประเภทเดียวต่อการค้นหาแต่ละครั้ง
  

ตัวเลือกส่วนลด

แผนความคุ้มครอง

-


 ต้องการความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) หรือไม่?

 ต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกหรือไม่?
(ค่าใช้จ่ายส่วนแรกสามารถใช้เพื่อลดราคาเบี้ยประกันรายปีได้)

 ต้องการความคุ้มครองทันตกรรมหรือไม่?

 ต้องการความคุ้มครองสายตาหรือไม่?


เบี้ยประกันรวม

0.00

บาท

(รวมอากรณ์แสตมป์)

  

บริษัทจะทำการส่งรายละเอียดไปยังอีเมล์ของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดสำหรับติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อ

โปรดเลือกหมายเลขประเทศและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (โดยไม่ต้องกรอกศูนย์นำหน้าและไม่เว้นช่องว่างหรือมีเครื่องหมายขีดคั่นกลาง)